MENY

Gällande vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30.

Arbetsgruppens sammansättning

 • Ingvar Syk, ordförande, adjungerad professor, kirurg, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Lars Agréus, professor em Karolinska institutet, distriktsläkare, Öregrund
 • Maria Albertsson, professor, onkolog, Universitetssjukhuset Linköping
 • Dan Asplund, med.dr, kirurg, Sahlgrenska universitetssjukhuset/östra, Göteborg
 • Lennart Blomqvist, professor, radiolog, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Joakim Folkesson, docent, kirurg, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Lena Hansson, kontaktsjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro, RCC Uppsala Örebro
 • Lina Hellman, kirurg, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Fredrik Hopfgarten, patientrepresentant
 • Rolf Hultcrantz, senior professor, gastroenterolog, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Pia Jestin, med.dr, kirurg, RCC Uppsala Örebro
 • Patrick Joost, patolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Bärbel Jung, med.dr, kirurg, Universitetssjukhuset, Linköping, RCC Sydöst
 • Gudrun Lindmark, adjungerad professor, kirurg, Helsingborgs lasarett/Lunds universitet
 • Peter Nygren, professor, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Håkan Olsson, kirurg, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr
 • Susanne Ottosson, onkolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Andreas Pischel, med.dr, gastroenterolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Birger Pålsson, docent, kirurg, Region Kronoberg, RCC Syd
 • Katrine Åhlström Riklund, professor, radiolog, Umeå universitet/NUS, Umeå
 • Annika Sjövall, docent, kirurg, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm Gotland
 • Stefan Skullman, docent, kirurg, Skaraborgs sjukhus, Skövde, RCC Väst
 • Kenneth Smedh, professor, kirurg, Västmanlands sjukhus, Västerås
 • Lena Söderqvist, samordnande kontaktsjuksköterska kolorektalcancer, RCC Stockholm Gotland
 • Erik Thimansson, med.dr, radiolog, Helsingborgs lasarett, Helsingborg
 • Niklas Zar, med.dr, kirurg, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping