MENY

Gällande vårdprogram analcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-12-07.

6. Primärprevention

Sammanfattning

HPV-vaccin kommer sannolikt att reducera incidensen av analcancer på sikt.
(Evidensgrad +).

Ett vaccinationsprogram mot HPV initierades för flickor och kvinnor i Sverige för några år sedan. Syftet är i första hand att minska risken för cervixcancer, men man kan även förvänta sig en gynnsam effekt på incidensen av andra HPV-associerade cancerformer, såsom analcancer (4). Eftersom medianåldern för insjuknande i analcancer är 65 år kommer det rimligen att dröja flera decennier innan en sådan effekt kan observeras.

Diskussioner pågår om att inkludera även pojkar i HPV-vaccinationsprogrammet, vilket sannolikt skulle leda till ytterligare reduktion av analcancerincidensen på sikt.