Nationellt vårdprogram analcancer

Ett nationellt vårdprogram för analcancer är under framtagande och kommer att presenteras i slutet av 2017.

Vårdprogram på remiss

Det nya vårdprogrammet för analcancer är ute på remiss.  Du kan ta del av remissversionen här.

Sidan uppdaterad: 19 september 2017

Regionalt