MENY

Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30

Appendix 8: Illustrationer

Frontalt

Dorsalt

Lateralt