MENY

Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30

19. Palliativ vård och insatser

Målsättningen inom den palliativa onkologiska vården är att bevara patientens självbild och självbestämmande och att patient och närstående är delaktiga i vård och behandling för att uppnå en fungerande vardag och livskvalitet. Individuell vårdplan i samråd med patient och närstående är en förutsättning för en god palliativ omvårdnad.

I övrigt hänvisas till det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård.