Nationell vårdprogramgrupp buksarkom

Ordförande

Jan Åhlén

Bröst- och endokrinkirurgiska klin., Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

 

Regionala repr.

Karin Papworth

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Páll Hallgrimsson

Med.dr, kirurg

Skånes universitetssjukhus

Maja Zemmler

överläkare, onkolog

Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Stefan Lindskog

Med.dr, kirurg

Hallands sjukhus Varberg/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ann Charlotte Dreifaldt

Med.dr, onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Patolog

Pehr Rissler

patolog

Skånes universitetssjukhus

Omvårdnadsrep.

Annica Pettersson

kontaktsjuksköterska

Norrlands universitetssjukhus

Patientrepr.

Madalina Ohrberg

patientföreträdare

 

 

Stödjande RCC

Sara Sterneberg

produktägare

RCC Sydöst