MENY

Gällande vårdförlopp prostatacancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Arbetsgruppens sammansättning

 • Ove Andrén, ordförande, professor, urolog, Universitetssjukhuset Örebro, RCC Uppsala-Örebro
 • Göran Ahlgren, med.dr, urolog, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Gustaf Allerstrand, allmänläkare, Täby Centrum Doktorn
 • Anna-Carin Börjedahl, urologisjuksköterska, Helsingborgs lasarett
 • Stefan Carlsson, docent, urolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
 • RCC Stockholm-Gotland
 • Lars Egevad, professor, patolog, Karolinska institutet, Stockholm
 • Marie Hjälm-Eriksson, onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm-Gotland
 • Per Fransson, docent, onkologisjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus
 • Viktoria Gaspar, patolog, Helsingborgs lasarett
 • Fredrik Jäderling, röntgenläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Kent Lewén, patientrepresentant, Prostatacancerförbundet
 • Ingela Franck Lissbrant, med.dr, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • David Robinson, med.dr, urolog, Urologkliniken Region Jönköpings län, RCC Sydöst
 • Marianne Sanderoth, urologisjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Johan Stranne, docent, urolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Camilla Thellenberg Carlsson, med.dr, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr
 • Calle Waller, patientrepresentant, vice ordförande i Prostatacancerförbundet