Patientinformation till Min vårdplan peniscancer

Min vårdplan peniscancer är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Den ska ge information och vara ett stöd till patienter och närstående, för att göra dem delaktiga i vården och öka deras trygghet.

Nationell Min vårdplan peniscancer

Huvuddokument, information till alla (pdf, nytt fönster)

Cancerrehabilitering information för individanpassning (pdf, nytt fönster)

Diagnos och behandling information för individanpassning (pdf, nytt fönster)

Kirurgi Malmö information för individanpassning (pdf, nytt fönster)

Kirurgi Örebro information för individanpassning (pdf, nytt fönster)

Patientinformationen till behandlingarna för diagnosen hittar du i regimbiblioteket.

Patientinformation om regimerna för peniscancer, Regimbiblioteket

Innehållet i Min vårdplan är en sammanställning av all den information som kan vara relevant för en patient med peniscancer. Det är därför viktigt att du som vårdpersonal gör ett urval av innehållet så att din patient endast får den information som hen är i behov av och önskar, samt de formulär som ni som verksamhet avser att följa upp.

För att se en förteckning över rubrikerna i dokumenten, klicka på Bokmärken eller Innehållsförteckning.

Patientinformationen är framtagen av Regionala cancercentrums nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan peniscancer. Vårdplanen är därefter fastställd av den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan.

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan peniscancer via 1177 Vårdguiden.

Synliga moduler, avsnitt och steg vid start av Min vårdplan peniscancer (pdf, nytt fönster)

Checklista hantering Min vårdplan peniscancer (word-dokument)

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas. Mallarna är av typen Word-dokument.

Mall för tillägg – Kontaktuppgifter

Mall för tillägg – Mötet med vården

Mall för tillägg – Utredning

Mall för tillägg – Undersökningar och provtagningar

Mall för tillägg – Rehabilitering och egenvård

Mall för tillägg – Diagnos och behandling

Mall för tillägg – Uppföljning och nästa steg

Mall för tillägg – Praktiska råd

Mall för tillägg – Mina rättigheter som patient

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Nationell arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan peniscancer

Anna Trent

kontaktsjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Anna-Karin Jakobsson

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Annelie Gelin

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset, Örebro

Kajsa Nilsson

kontaktsjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö