Standardiserat vårdförlopp lungcancer

Det standardiserade vårdförloppet för lungcancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, lungcancer (pdf)
Kortversion för primärvården, lungcancer (word)

Vårdförloppet har genomgått en översyn under 2018. Denna resulterade endast i mycket små förändringar. Den reviderade versionen kommer att publiceras på denna sida inför årsskiftet 2018/2019 och ligger till dess här:

Vårdförlopp under revision

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)

Sidan uppdaterad: 28 juni 2018

Regionalt