MENY

Gällande vårdprogram gallvägs- och gallblåsecancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-09-10.

11. Uppföljning och behandling av återfall

Uppföljning och behandling av återfall behandlas i kapitel 9 Primär behandling.