MENY

Gällande vårdförlopp gallblåsa och perihilär gallgång

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2018-09-11.

Arbetsgruppens sammansättning

 • Magnus Rizell, ordförande, med.dr, kirurgi, Transplantationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Anna Abrahamsson, med.dr, överläkare, med. gastro, hepatologi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
 • Mats Andersson, med.dr, radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Stefan Bergström, docent, onkologi, palliativ medicin, Onkologkliniken Gävle
 • Olof Danielsson, med.dr, patologi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
 • Marcela Ewing, allmänmedicin, onkologi, RCC Väst
 • Thomas Gasslander, docent, kirurgi, Universitetssjukhuset Linköping
 • Sam Ghazi, med.dr, klinisk patologi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
 • Per Gullstrand, docent, kirurgi, Universitetssjukhuset Linköping
 • Carl Hamilton, patientföreträdare, ordförande patientföreningen PALEMA, Stockholm
 • Johan Haux, med.dr, onkolog, SkaS, Skövde
 • Oskar Hemmingsson, med.dr, specialistläkare kirurgi, Kirurgcentrum Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Claes Hjalmarsson, med.dr, kirurgi, Kirurgkliniken Kalmar/Oskarshamn
 • Bengt Isaksson, professor, kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Gert Lindell, docent, kirurgi, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Per Lindnér, docent, kirurgi, Transplantationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Linda Lundgren, kirurgi, Universitetssjukhuset Linköping
 • Bo Ohlin, överläkare, övre gastrokirurgi, Blekingesjukhuset
 • Andreas Pischel, med.dr, endoskopi, gastroenterologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Magnus Rizell, med.dr, kirurgi, Transplantationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Fredrik Rorsman, docent, hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Maria Sandgren, specialistsjuksköterska, kirurgi, RCC Väst
 • Per Sandström, docent, kirurgi, Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Linköping, RCC Sydöst
 • Lennart Spång, allmänmedicin, Region Jönköpings län
 • Anders Winbladh, med.dr, överläkare, kirurgi, Jönköpings län, RCC Sydöst