MENY

Nationellt vårduppdrag perihilära gallvägstumörer

Varje år utförs 800-900 leverkirurgiska ingrepp i Sverige. Patienter med perihilär gallgångscancer är få och kräver särskild komplexitet i utredning, behandling och postoperativ vård. Omkring 40 patienter per år är aktuella för kirurgi i botande syfte för denna sjukdom. Behandlingen rekommenderas att från november 2017 koncentreras till två vårdenheter i landet.

Behandling

Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer

Nationella vårdenheter

Karolinska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Information till utredande och remitterande enheter

Verksamhetsbeskrivning (pdf)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf)
Remiss till regioner (pdf)
RCCs beslutsrekommendation (pdf)


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler

Sidan uppdaterad: 10 maj 2019