MENY

Gällande vårdförlopp huvud- och halscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-08.

Arbetsgruppens sammansättning

 • Eva Hammerlid, adj professor, ÖNH-specialist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Annika Axelsson, patientrepresentant, Mun- och halscancerförbundet
 • Martin Beran, ordförande, med.dr, ÖNH-specialist, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan, RCC väst
 • Eva Brun, docent, onkolog, Skånes Universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Tomas Ekberg, med.dr, ÖNH-specialist, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Lovisa Farnebo, docent, ÖNH-specialist, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping, RCC Sydöst
 • Pedro Farrajota Neves da Silva, bitr. öl., Klinisk Patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
 • Lennart Flygare, odont. dr, tandläkare, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Anna Hafström, med dr, ÖNH-specialist, Skånes Universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Hedda Haugen Cange, med.dr, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Viveca Henriksson Rahm, radiolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Anders Högmo, med.dr, ÖNH-specialist, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Christer Jensen, radiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Ulf Jönson, patientrepresentant, Mun- och halscancerförbundet
 • Bea Kovacsovics, radiolog, Universitetssjukhuset, Linköping
 • Göran Laurell, professor, ÖNH-specialist, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Margareta Nilssonn, med.dr, radiolog, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Magnus Niklasson, med.dr, ÖNH-specialist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Inger Nilsson, radiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Lena Norberg Spaak, docent, ÖNH-specialist, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC norr
 • Jan Nyman, docent, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Anders Näsman, ST-läkare, Klinisk Patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Mattias Olin, onkolog, onkolog, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Johan Reizenstein, onkolog, Universitetssjukhuset, Örebro
 • Helena Sjödin, onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 
 • Karin Söderström, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Anders Westerborn, ÖNH-specialist, Universitetssjukhuset, Örebro, RCC Uppsala Örebro