Till regionspecifikt innehåll

Underlag för patientinformation gällande huvud- och halscancer i Min vårdplan

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. RCC i samverkan har tagit fram ett underlag för generell patientinformation som inte är diagnosspecifik. I vissa sjukvårdsregioner finns även regional diagnosspecifik patientinformation, som du hittar under rubriken Regionspecifikt innehåll. Texterna kan ingå i Min vårdplan.

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. Det regionala materialet är framtaget av olika professioner inom cancervården och kan användas i alla sjukvårdsregioner när Min vårdplan utarbetas, om inte upphovsrätten sätter begränsningar.

I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, finner du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

RCC Stockholm Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs. På Karolinska Universitetssjukhuset och Visby Lasarett erbjuds patienter med huvud- och halscancer även Min vårdplan på 1177.se.

Vårdplan och behandlingsinformation till patienter med huvud- och halscancer

Syftet med informationen är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta behandling och delaktighet i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

Användning

 1. Tryck materialet. Här kan du ladda ner de olika delarna som tryckfärdiga pdf:er och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. Meddela tryckeriet att du vill trycka i A5. 
  OBS! Undvik att skriva ut på vanlig skrivare då materialets format, A5, inte är anpassat för detta.
 2. Välj ut det material som aktuellt till just din patient.
 3. Kliniken har pärmar som du kan ge till patienten, där du kan sätta in materialet. Patienten kan också kan samla annat material i pärmen under behandlingen.

Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Huvuddokument: Min vårdplan och behandlingsinformation huvud- och halscancer, Stockholm

Huvuddokument: Min vårdplan och behandlingsinformation huvud- och halscancer, Gotland

Cancer i nedre svalget

Cancer i näsa bihålor

Cancer i nässvalget

Cancer i spottkörteln under käken

Cancer i struphuvudet

Cancer i öronspottkörteln

Cancer mellansvalget

Läppcancer

Cancer i munhålan

Tilläggssidor kapitel 2

Strålbehandling efter operation och brachybehandling

Strålbehandling och cytostatika, var tredje vecka

Strålbehandling

Strålbehandling och cytostatika  eller antikroppsbehandling, veckovis

Tilläggssidor kapitel 4

Diarré

Förmågan att lära, förstå och minnas kan påverkas

Förstoppning

Hår

Illamående

Infektionskänslighet om du får cytostatika

Stickningar och domningar

Tilläggssidor kapitel 5

Målsökande behandling

Central venkateter - CVK

PICC - line

Subkutan venport - SVP

Om materialet

Materialet är framtaget och granskat av olika yrkesgrupper som vårdar patienter med Huvud- och halscancer i Stockholm, sammanställt av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och granskat av den regionala vårdprogramgruppen för Huvud- och halscancer Stockholm – Gotland.

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, regionaltcancercentrum@sll.se 

Materialet kommer att uppdateras regelbundet och den senaste versionen finns på den här sidan under rubriken Användning.

Kontakt

Britt Nordlander

processledare

RCC Stockholm Gotland