Nationellt vårdprogram malignt melanom

Vårdprogrammet erbjuder nationella riktlinjer för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av alla patienter, oavsett ålder, med melanom i olika skeden av sjukdomen. Det omfattar melanom i huden, ögat och slemhinnorna (så kallade mukosala melanom) och beskriver i första hand godkända och beprövade behandlingar. Vårdprogrammet innehåller även rekommendationer för handläggning vid sjukdom hos gravida och barn under 8 år.

Faktaägare: Hanna Eriksson

Sidan uppdaterad: 12 januari 2018