Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister hudmelanom (SweMR)

Det nationella kvalitetsregistret för hudmelanom innehåller uppgifter om tumörspecifika faktorer, stadium och data om kirurgisk behandling.

Kvalitetsindikatorer

  • andel patienter med malignt hudmelanom som har en tumörtjocklek på ≤1,00 mm, i procent.
  • andel patienter med malignt hudmelanom fått rekommenderad portvaktskörtelbiopsi, i procent.

Rapporter

En årlig nationell rapport tas fram av Regionalt cancercentrum sydöst i samarbete med den nationella styrgruppen för registret.

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2018 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2017 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2016 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2015 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2014 (pdf)

Tidigare rapporter

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 2010-2013 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 2009-2012 (pdf)

Nationell kvalitetsregister hudmelanom 1990-2008 (pdf)

Det nationella kvalitetsregistret för hudmelanom startade 2003. Regionalt cancercentrum sydöst ansvarar för registret.