MENY
Till regionspecifikt innehåll

Underlag för patientformation gällande tumörer i hjärna, ryggmärg och hypofys i Min vårdplan

Här hittar du regionalt framtagen diagnosspecifik patientformation för tumörer i hjärna, ryggmärg och hypofys, som kan användas i Min vårdplan. Informationen är ett stöd som vården kan utgå ifrån när regionalt anpassade vårdplaner tas fram.

Behandlingsinformationen är enhetlig för att patienten ska få likvärdig  information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs. Materialet är framtaget av professioner inom vården. Du hittar diagnosspecifik patientinformation anpassad för just din sjukvårdsregion under rubriken Regionspecifikt innehåll.

RCC i samverkan har även gjort en sammanställning av generell patientinformation som inte är diagnosspecifik.

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Informationsmaterial till patientpärm

Materialet är framtaget för att fungera i hela Västra sjukvårdregionen.

Det finns olika typer av tumörer i hjärna och ryggmärg och de skiljer sig åt på olika sätt. Därför är patientinformationen utformad som en pärm, där vårdgivaren kan sätta in de informationsblad som är aktuella för varje patients diagnos och situation. Bladen kan kompletteras med lokal information från respektive sjukhus. 

Innehållet i pärmen är framtaget av läkare, sjuksköterskor och kurator som på olika sätt kan ha del i vården av patienter med tumör i hjärna eller ryggmärg, i samarbete med representanter för Svenska Hjärntumörföreningen.

Allmänna informationsblad

Framsida till pärmen (pdf)

Introduktion (pdf)

Allmän info om CNS-tumörer (pdf)

Att vara närstående (pdf)

Till dig som har barn (pdf)

Till dig som ska opereras (pdf)

Sjukresor färdtjänst (pdf)

Hjälpmedel (pdf)

Aspekter på körkort vid hjärntumör (pdf)

Hjärntrötthet (pdf)

Förnyad medicinsk bedömning (pdf)

Cytostatika (pdf)

Strålbehandling (pdf)

Rehabilitering (pdf)

Rehabiliteringsplan (pdf), 2018-10-23

Sexualitet (pdf), 2018-10-23

Allmän information om Min vårdplan (pdf), 2018-10-23

Min vårdplan (pdf), 2018-11-05

Bedömningsformulär (xlsx), 2018-10-23

Cancerrehabilitering (pdf), 2018-10-23

Yrkesproffessioner som du kan träffa på under din sjukdomsperiod (doc), 2018-10-23

Information från Svenska hjärntumörföreningen (pdf)

Diagnosspecifika informationsblad

Ependymom (pdf) 

Gangliogliom (pdf) 

Höggradiga astrocytom (pdf)

Låggradiga astrocytom (pdf)

Meningeom (pdf)

Mindre vanliga hjärntumörer (pdf)

Oligodendrogliom (pdf)

PNET (pdf)

Kontakt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst


Sidan uppdaterad: 7 maj 2019