MENY

Gällande vårdprogram trofoblastsjukdomar

Slutlig version 2016-09-13

Bilaga 1 – Cytostatikaregimer

Regimerna är kopierade från regimbeskrivningar från Karolinska Universitetssjukhuset och Linköpings universitetssjukhus och skall ses som exempel. Lokala variationer förekommer.