MENY

Gällande vårdprogram trofoblastsjukdomar

Slutlig version 2016-09-13

23. Kvalitetsregister

Ett kvalitetsregister skall skapas inom INCA-systemet. Alla fall av GTD skall registreras. Registret bör byggas för att vara kompatibelt med ett planerat europeiskt trofoblastregister. Registret skall kunna generera lin-log diagram för hCG-värdena och innehålla ett beslutsstöd grundat på utvärdering av kurvan.