MENY

Gällande vårdprogram trofoblastsjukdomar

Slutlig version 2016-09-13

19. Omvårdnadsaspekter

19.1 Biverkningar

Kemoterapi för lågriskfall ges vanligen polikliniskt och har få biverkningar. Cirka 2 % av patienterna utvecklar slemhinnepåverkan framför allt i munnen, ögonirritation, pleuritliknande smärta vid lungmetastaser eller intermittenta buksmärtor vid metotrexatbehandling (134). Metotrexat kan även ge leverpåverkan som kan kräva regimbyte.

Kombinationskemoterapi vid högriskfall samt vid terapisvikt ges inneliggande. Dessa kombinationer kan ge betydande biverkningar. Akuta biverkningar är illamående, trötthet, yrsel och nedsatt infektionsförsvar. Actinomycin-D och framförallt EMA/CO ger tillfälligt håravfall.

Vid utbredd lungmetastasering kan respiratorisk insufficiens utvecklas på grund av tumörens svar på behandling.