Nationell vårdprogramgrupp livmoderhalscancer och vaginalcancer

Vårdprogramgruppen är indelad i sju arbetsgrupper efter specialitet. Dessa är gynekologisk onkologi, tumörkirurgi, öppenvårdsynekologi, bilddiagnostik, patologi, samt en grupp för sjukhusfysiker respektive sjuksköterskor. 

Ordförande

Henrik Falconer

specialist obstetrik och gynekologi, överläkare, docent

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

 

Bengt Tholander

gynonkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Ann-Marie Lejon

tumörkirurg

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Gabriel Lindahl

gynonkolog/onkolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Evelyn Lundin

överläkare, tumörkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Louise Bohr Mordhorst

gynonkolog/gynekolog

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Bjurberg

gynonkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

Jan Persson

gynekologisk tumörkirurg, docent, överläkare

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Hanna Sartor

radiolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Henrik Falconer

specialist obstetrik och gynekologi, överläkare, docent

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Preben Kjølhede

gynekologisk tumörkirurg, professor, överläkare Kvinnokliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

Henrik Leonhardt

radiolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Josefin Stenqvist

legitimerad sjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ingun Ståhl

sjukhusfysiker

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kristina Elfgren

gynekolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Linda Åkeflo

specialistsjuksköterska onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Håkan Geijer

radiologi och nukleärmedicin

Universitetssjukhuset Örebro

Per Grybäck

specialistläkare radiologi och nukleärmedicin

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Per Ingverud

radiolog

Universitetssjukhuset Örebro

Lena Wijk

tumörkirurg, överläkare, med.dr

Universitetssjukhuset, Örebro

Joseph Carlson

patolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Susanne Fridsten

radiolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Kristina Hellman

gynonkolog, överläkare, med. dr

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Eva Enocson

specialistläkare

Octaviakliniken, Stockholm

Annika Patthey

patolog

Region Västerbotten

Anna Bäck

sjukhusfysiker

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Elinore Wieslander

sjukhusfysiker

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Leif Karlsson

sjukhusfysiker

Universitetssjukhuset Örebro

Ann Wettervik

barnmorska

Nyköpings lasarett, kvinnokliniken

Eva Rosén

onkologisjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Pär Hellberg

gynekologisk tumörkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientrepresentant

Sara Thomée

GCF Västra Götaland

 

 

Stödjande RCC

Christian Staf

statistiker

RCC Väst