Valideringsprojektet - kan vi lita på data i INCA?

Under första kvartalet 2015 genomförs ett nationellt valideringsprojekt . Alla kvinnokliniker och gynonkologiska enheter på universitetssjukhusen, samt ett 20-tal övriga kvinnokliniker kommer att besökas. De utvalda klinikerna kommer att få besked så snart som möjligt. Nedan går Per Rosenberg, projektansvarig, igenom hur upplägget ser ut och vad klinikerna bör tänka på inför besöket.  

Inrapporteringen till våra kvalitetsregister förbättras succesivt och många regioner har nu en mycket bra täckningsgrad, även om det fortfarande finns mycket för oss alla att förbättra. En annan mycket viktig fråga är i hur stor utsträckning vi kan lita på inrapporterade data. Finns det systematiska fel? Är alla frågor rätt ställda (det vill säga, får vi det svar vi förväntar oss)? Fungerar överföringen från Gynop-registret och GKR i alla avseenden etc? Det vill säga hur valida är data?

Styrgruppen planerar därför en systematisk nationell validering. Ett pilotprojekt för att pröva metoden har nyligen genomförts i sydöstra regionen.

Upplägget såg ut så här:

Källdata (journaltext, lablistor, bildiagnostiska utlåtanden, PAD/cytologi svar etc.) från 20 patienter som registrerats med diagnosen ovarialcancer (C56.9) registrerades på nytt på pappersblankett av Jeanette Ceberg. (Jeanette är sjuksköterska med gedigen erfarenhet av både praktisk onkologi och registerarbete på onkologiskt centrum i Lund. Hon driver nu, tillsammans med en kollega ett företag som har specialiserats sig på bland annat validering av INCA-kvalitetsregister.) 

Avvikelser jämfört med tidigare registrering i INCA noterades. Per Rosenberg (sektionsansvarig för gynekologisk onkologi i Linköping och delregisteransvarig för corpusregistret) gick därefter igenom noterade avvikelser (validering av valideraren). 

Sammanlagt 28 avvikelser noterades initialt. Tre av dessa ströks efter valideringen av valideraren. Således fann man 25 avvikelser enligt nedan. En hel del av dessa borde ha kunnat hittas med nya kontrollmallar. Jeanettes arbete med att gå igenom 20 patienter enligt tog cirka 16 timmar.Tabell variabler Metoden tycks fungera och nu planeras en större nationell validering där, enligt nuvarande planering, alla kvinnokliniker och gynonkologiska enheter på universitetssjukhusen skall besökas. Dessutom ett urval av övriga kvinnokliniker i Sverige (cirka ett 20-tal). Vi dessa besök kommer registerdata från cirka 20 patienter per klinik att kontrolleras. Förhoppningsvis kommer denna validering att påbörjas strax efter nyår och vara klar under första kvartalet år 2015.

Vid besöken är det viktigt att varje klinik ser till att:

• Behörighet för tillgång till journalsystem för validerare ordnas (Blankett/mall till verksamhetschefen kommer att skickas i god tid)
• Ostörd arbetsplats för valideraren ordnas helst med två kopplade datorskärmar (behov av flera dokument öppna samtidigt)
• Tillgång till lättillgänglig ”support” (läkare sekreterare) finns
• Källdata (inklusive PAD/cytologi, bildiagnostiska utlåtanden, cytostatikakort/motsvarande, lablistor, uppgifter om strålbehandling etc.) finns lättillgängliga
• Lista med namn på regional referenspatolog/patologer finns framtagen

De aktuella klinikerna kommer att få besked så snart som möjligt. 

/Per Rosenberg, överläkare gynonkologi, Linköping