Patientenkäter: Meningsfullt, tröttande, svårförståeligt, eller tjatigt?

Patientenkäter är ett bra informationsverktyg i kliniska sammanhang och i studier och utgör underlag för kvalitetsbedömning i register. PROM/PREM och kraven på utvärdering av våra insatser kan, om vi inte är samordnade, leda till att patienten, i en väldigt pressad situation kan bli överhopad av pappersbuntar med svårtolkade frågor.

Margaretha Sundsten, ordförande i patientorganisationen Gynsam, frågade sina medlemmar följande:

Hur upplever du som patient ifyllande av enkäter?

Svar: En del tycker att det är svårt att svara för man förstår inte frågan. Andra tycker att det är bra att man får frågorna på papper och kan sitta i lugn och ro, till skillnad från muntliga frågor. 

Känns det meningsfullt att fylla i enkäter?

Svar: Ja, det är ett sätt för mig som patient att kunna säga vad jag tycker.  (Lättare än att svara på en direkt fråga)

Får man samma frågor flera gånger?

Svar: Ingen ha sagt att de fått samma frågor flera gånger.

Förstår man vad frågorna ska användas till?

En kvinna säger att enkäter får jag väl för att jag ska kunna bidra med bättring i vården! De tillfrågade tycker att det är viktigt att ställa upp i forskningsstudier.

Känns det ok att säga nej till enkäter?

Svar: Vill man inte svara så är det accepterat.

 

Sammanfattningsvis upplever de tillfrågande medlemmarna i Gynsam inte att det är besvärande att svara på frågor men att de ibland kan vara svårtolkade. Det känns meningsfullt att bidra och att göra sin röst hörd. Detta är på inget sätt någon vetenskaplig sammanställning, men en ögonblicksbild från de som vi jobbar för!