Nationell vårdprogramgrupp bukspottkörtelcancer

Ordförande

Bobby Tingstedt

Docent, överläkare

Kirurgkliniken Skånes Universitetssjukhus

 

 

Regionala repr.

Mikael Öman

docent, överläkare

Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Poya Ghorbani

överläkare

Mottagning Övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset

Britt-Marie Karlson

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Thomas Gasslander

docent, överläkare

kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Johanna Wennerblom

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Patolog

Sam Ghazi

patolog

Avd för patologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Omvårdnadsrep.

Thomas Andersson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Patientrepr.

Eva Backman

PALEMA

 

 

Stödjande RCC

Sara Sterneberg

vårdprogramshandlägg./registeradm.

RCC Sydöst

 

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst