Nationell vårdprogramgrupp bukspottkörtelcancer

Ordförande

Bobby Tingstedt

Adj professor

Kirurgkliniken Skånes Universitetssjukhus

 

 

Regionala representanter

Asif Halimi

Överläkare

Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus

 

Poya Ghorbani

överläkare

Mottagning Övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset

Johanna Wennerblom

Överläkare, Med.Doktor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Christoffer Månsson

Med. doktor, överläkare kirurgi

Akademiska sjukhuset Upssala

Patolog

Sam Ghazi

patolog

Avd för patologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Omvårdnadsrepresentant

Thomas Andersson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kontakt

Linda Lundgren

kirurg, sjukvårdsregional processledare

Universitetssjukhuset i Linköping

Patientrepr.

Eva Backman

PALEMA

Stödjande RCC

Sara Sterneberg

produktägare

RCC Sydöst

 

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst