Gällande vårdförlopp bröstcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Uppföljning

Kontroll

Patienterna ska följas i enlighet med det nationella vårdprogrammet för bröstcancer. Syftet är att hitta regionala och lokala återfall. Det saknas evidens för nyttan av att tidigt hitta andra återfall.

 

Behandling av sena komplikationer

Akuta och sena biverkningar till behandling bör handläggas av de behandlingsansvariga, ofta onkolog eller kirurg. Patienten bör ha möjlighet att själv eller via remissförfarande från husläkare ta kontakt med den enhet där behandlingen gavs.

Återfall

Återfallsdiagnostik och behandling genomförs i enlighet med det nationella vårdprogrammet. Det är viktigt att primärvården är lyhörd för till synes okaraktäristiska symtom såsom långvarig hosta, värk i skelettet, oförklarlig trötthet eller lågt blodvärde.