Registerbaserad forskningsdatabas för bröstcancer

Det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer är länkat till andra register, i en forskningsdatabas – BCBaSe. Det är en databas för klinisk epidemiologisk forskning.

I Colorectal Cancer data Base (CRCBaSe) finns omkring 77 000 individer som diagnosticerats med tjock- och ändtarmscancer, samt deras förstagradssläktingar ‒ föräldrar, syskon, barn.

I databasen har varje patient sex kontroller, det vill säga slumpvalda personer som ska representera den allmänna befolkningen. Även släktingar till kontrollerna ingår.

CRCBaSe har nationell täckning och gör det möjligt att utföra klinisk epidemiologisk forskning som kan leda till bättre vård och prognos för patienter med tjock- och ändtarmscancer.

Så gör du för att använda BCBaSe för forskning

1. Ansökan om tillgång till data från kvalitetsregistret för bröstcancer skickas till nationellt ansvarigt RCC. Ange i ansökan om forskningen ämnas göras inom ramen för BCBaSe.

Datauttag ur kvalitetsregister

2. När du har fått godkännande från kvalitetsregistret kan du göra en ansökan till BCBaSe, med blanketten Ansökan för forskare (se länk nedan), som skickas in via e-post: crcbase@mmk.ki.se

Ansökan om tillgång till CRCBaSe för forskare och verksamheter (Word-formulär)

3. Ansökningar behandlas vid tre tillfällen under året: Från 15 februari, 15 maj och 15 oktober.

4. Svar erhålles från styrgruppen för CRCBaSe inom fyra veckor efter ovanstående datum.

Variabellista

Variabler som finns i forskningsdatabasen listas i dokumentet nedan.

Vid ansökan raderas de flikar som inte är relevanta för studien i fråga. Bifoga sedan variabellistan till din ansökan.

Variabellista för CRCBaSe (excel, nytt fönster)

Forskningspublikationer

Här kommer du i framtiden kunna ta del av forskning som gjorts med hjälp av BCBaSe.

Styrgrupp för BCBaSe

Caroline Nordenvall

sammankallande i styrgruppen, kirurg

Karolinska Institutet

Anna Martling

kirurg

Karolinska Institutet

Bengt Glimelius

onkolog

Uppsala universitet

Caroline Weibull

biostatistiker

Karolinska Institutet

Ingvar Syk

kirurg

Lunds universitet

Karin Ekström Smedby

hematolog

Karolinska Institutet

Peter Matthiessen

kirurg

Örebro Universitet

Sandra Eloranta

biostatistiker

Karolinska Institutet