Nationell vårdprogramgrupp för lymfom

Stödjande RCC

RCC Syd

Ordförande

Mats Jerkeman

överläkare

Skånes universitessjukhus

 

 

Ledamöter

Herman Nilsson-Ehle

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Väst

 

Martin Erlanson

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Ingemar Lagerlöf

Universitetssjukhuset i Linköping

Stefan Norin

Karolinska Universitetssjukhuset

Hans Hagberg

Akademiska sjukhuset, Uppsala