MENY

Nationellt vårdprogram follikulärt lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-03-12.

25. Vårdprogramgruppen

25.1 Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Ola Lindén, ordförande, docent, överläkare, VO Hematologi Onkologi och Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Ann-Sofie Johansson, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Ida Tufvesson, överläkare, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Anneli Gustavsson, Patientrepresentant, Lund
 • Björn Wahlin, docent, överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm 
 • Marina Villegas Scivetti, överläkare sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
 • Mikael Olsson, överläkare medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg/Halmstad

25.2 Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro.

25.3 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansnämnd, vilken utsett Ola Lindén till vårdprogramgruppens ordförande. 

Remissversioner av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Under remissrunda 1 har nedan instanser blivit särskilt uppmärksammade på möjligheten att lämna remissvar: 

 • Blodcancerförbundet
 • Nationellt nätverk för hematologisjuksköterskor 
 • Läkemedelsindustriföreningen
 • RCCs nationella arbetsgruppgrupp för cancerläkemedel
 • RCCs nationell arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor och Min Vårdplan
 • RCCs nationella arbetsgrupp för cancerrehabilitering
 • RCCs nationella arbetsgrupp för prevention
 • RCCs regionala kontaktpersoner för vårdprogram 
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Skandionkliniken
 • Svensk förening för allmänmedicin 
 • Svensk förening för hematologi 
 • Svensk förening för medicinsk genetik
 • Svensk förening för medicinsk radiologi
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Svensk förening för patologi 
 • Svensk onkologisk förening
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska benmärgstransplantationsgruppen
 • Svenska lymfomgruppen
 • Svenska läkaresällskapet 

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen, fastställts av RCC:s samverkansnämnd och publicerats på RCC:s respektive SLG:s och SFH:s webbplatser.