MENY

Nationellt vårdprogram follikulärt lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-03-12.

21. Underlag för nivåstrukturering

Stamcellstransplantationer görs på universitetssjukhus.