MENY

Nationellt vårdprogram follikulärt lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-03-12.

15. Framtida behandlingar

Inledning

En rad nya behandlingar är på väg som troligen kommer förbättra behandlingen av follikulära lymfom. Nedanstående bedöms som mest intressanta. 

15.1 Lenalidomid

Lenalidomid är en vidareutveckling av talidomid och har redan en bred användning inom hematologin. Lenalidomid uppvisar åtminstone additiv effekt med rituximab och det finns flera studier med dessa två läkemedel givna tillsammans. Kombinationens används redan i viss utsträckning, även om dess framtida utseende och plats är fortfarande något oklar. [129]

15.2 Check-point inhibitor

Det finns flera sätt att öka T-cellernas aktivitet och därmed få en antitumoral effekt. Största intresset är nu hämning av PD-1 och lovande resultat finns publicerade för pidiluzumab i kombination med rituximab i behandling av follikulära lymfom [130]. Inga studier pågår i Sverige för follikulära lymfom.

15.3 Adoptiv T-cellsterapi (CAR-19 terapi)

CAR-19-behandling innebär att patientens egna T-celler omprogrammeras att känna igen och förgöra lymfomceller. Med hjälp av retrovirus förses Tcellerna med antigen-receptorer mot CD-19. Eftersom follikulära lymfom alltid är CD19+ så är det en lämplig diagnos att behandla. Det finns redan rapporter om framgångsrik behandling [131]. Tidiga studier pågår i Sverige.