Standardiserat vårdförlopp akut myeloisk leukemi, AML

Det standardiserade vårdförloppet akut leukemi gäller från och med 2017. Vårdförloppet innehåller diagnoserna akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL).

Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro

Sidan uppdaterad: 3 januari 2018