Webbutbildning barn och cancer - skolsköterskans roll

I september 2021 lanseras webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll. Den vänder sig främst till skolsköterskor men vissa delar passar också för andra roller i elevhälsoteamet.

Ämnesområde: Barncancer samt Prevention och tidig upptäckt

Datum: Flexibel kursstart (kursen lanseras 1 september 2021)

Öppen för: Nationellt

Kostnad: Kostnadsfri

Arrangör: RCC Stockholm Gotland

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till skolsköterskor men vissa delar kan också passa andra roller i elevhälsoteamet.

Innehåll

Utbildningen har två huvudspår. Det första handlar om barn som kommer i kontakt med cancer, antingen att de drabbas själva eller någon i deras närhet. Det andra spåret tar upp de områden där vi kan jobba med barn för att förebygga att cancer uppstår senare i livet.

  • Tidig upptäck av barncancer
  • Barncancer och skolans roll
  • Barn som närstående till cancerdrabbad
  • HPV-vaccinets betydelse för prevention av cervixcancer
  • Europeiska kodexen mot cancer- delar som påverkar skolbarn
  • Motiverande Samtal (MI) som metod för beteendeförändring hos barnet och dess familj

Varje block är ca 30-60 min och kan göras i egen takt och uppdelat över flera tillfällen.

För frågor, kontakta Jennie Jackson

E-post: jennie.jackson@sll.se