MENY

Gällande vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-05-22

32. Vårdprogramgrupp

31.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Flera av medlemmarna i SALUB har inom RCC-organisationerna processägar- eller ledaransvar för vårdprocesserna för barncancer, och de har samtliga deltagit i arbetet med detta vårdprogram. Dessutom har en representant för vuxencancervård på varje RCC deltagit, med undantag för RCC Stockholm. Arbetsgruppens sammansättning har varit multiprofessionell, och gruppen inkluderade ett stort antal adjungerade författare från olika medicinska specialiteter.

31.2 Vårdprogramgruppen

31.2.1 Ordförande

Marianne Jarfelt, medicine doktor, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst

31.2.2 Övrig vårdprogramsgrupp

Anna-Maja Svärd, överläkare, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Per-Erik Sandström,barnonkolog, överläkare, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Ulla Martinsson, medicine doktor, överläkare, Akademiska sjukhuset, RCC Uppsala/Örebro

Per Frisk, docent, överläkare, Akademiska sjukhuset, RCC Uppsala/Örebro

Stefan Söderhäll, medicine doktor, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, RCC Stockholm/Gotland

Mikael Behrendtz, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst

Gunnar Adell, medicine doktor, överläkare,Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst

Thomas Björk Eriksson, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst

Lars Hjorth, docent, överläkare, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

Thomas Relander, docent, överläkare, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

Cecilia Follin, leg. sjuksköterska, medicine doktor, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

31.2.3 Adjungerade författare

Aleksander Giwercman, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus

André Idegård, patientrepresentant

Anna Nilsson, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anne Wretman, konsultsjuksköterska, H.K.H. kronprinsessan Victorias Barnsjukhus,

Arja Harila-Saari, docent, sektionschef, Karolinska Universitetssjukhuset.

Birgitta Lannering, professor, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Britt Eden Strömberg, docent, överläkare, Akademiska sjukhuset

Cecilia Langenskiöld, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Cecilia Petersen, medicine doktor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Charlotta All-Eriksson, medicine doktor, överläkare, St. Eriks sjukhus

Charlotte Höybye, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Chichi Malmström, socionom, utvecklingsledare, RCC Väst

Christina Jacobsson, neuropsykolog, BarnRehab Skåne

Cristina Eklund, specialpedagog, Akademiska barnsjukhuset

Eva Nylander, professor, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

Eva Marie Erfurth, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus

Hans Fors, medicine doktor, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Hasse Ejnell, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ingela Kristiansen, överläkare, Akademiska barnsjukhuset

Ingrid Hagberg van´t Hooft, medicine doktor, neuropsykolog, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Jacek Winiarski, professor, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Karin Bergmark, medicine doktor, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karin Garming Legert, medicine doktor, bitr. övertandläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Karin Leifland, medicine doktor, överläkare, Södersjukhuset

Kenny Rodriguez Wallberg, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Kirsti Pekkanen, leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska barn och ungdom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lena Falck, kurator, Drottning Silvias barnsjukhus 

Maria Elfving, medicine doktor, överläkare, Skånes universitetssjukhus

Maria Karlsson, medicine doktor, bitr. överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Mariann Grufman, barn- och ungdomsläkare, Närhälsan, BUM Kungshöjd

Marie Eliasson-Hofvander, överläkare, Skånes universitetssjukhus

Måns Magnusson, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus

Patrik Romerius, medicine doktor, överläkare, Skånes universitetssjukhus

Peter Barany, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Stanislaw Garwicz, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus

Sten Bergström, medicine doktor, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Stefan Sjöberg, docent, överläkare, Hallands sjukhus Halmstad

Torben Ek, medicine doktor, överläkare, Hallands sjukhus Halmstad

Ulf Thilén, medicine doktor, överläkare, Skånes universitetssjukhus

Ulrica Samuelsson, kurator, H.K. H kronprinsessan Victorias Barnsjukhus 

31.2.4. Stödjande funktion

Christina Landegren, leg. sjuksköterska, verksamhetsutvecklare, vårdprogramshandläggare, RCC Syd

31.3 Jäv och andra bindningar

Jävsdeklarationer från 2017 finns från samtliga medlemmar i nationella vårdprogramgruppen. Kapitelförfattare och övriga ansvariga är utvalda så att de ska ha expertkunskap inom sina respektive områden. Utifrån befintliga jävsdeklarationer finns ingen relevant jävsproblematik för innehållet i kapitlen, inkluderande evidensgradering och slutsatser.