Till regionspecifikt innehåll

MDK - Multidisciplinär konferens

Multidisciplinär konferens (MDK) är ett viktigt inslag i bedömningen och behandlingen av patienter med cancer. Under en MDK diskuterar flera specialiteter och professioner en patients behandlingsalternativ för att få bästa behandlingsresultat.

Sjukvårdspersonal på multidisciplinär konferensInom allt fler diagnoser blir allt fler patienter bedömda i en lokal, regional eller nationell multidisciplinär konferens.

Checklista MDK

Multidisciplinär konferens (MDK) är en central del i cancervården. Vid platsbesök och uppföljning av regionernas beslutade nationella vårdenheter har behovet framkommit av en enkel checklista inför, under och efter nationell MDK (nMDK). En sådan har tagits fram och fastställts av RCC i samverkan. Denna checklista kan med fördel användas även på lokal och regional nivå.

Checklista nMDK, fastställd 210615 (pdf, nytt fönster)

Patientens perspektiv vid MDK

Nationella arbetsgruppen för MDK har tagit fram ett samtalsstöd innehållande diagnosövergripande frågor som kan ställas till patienten för ökad inklusion av patientens perspektiv vid MDK.

Stöd för inklusion av patientens perspektiv (Word)

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Multidisciplinära konferenser: forskning och utveckling hos RCC Syd

Multidisciplinära konferenser har en central funktion i cancervården. Syftet är att säkra jämlik bedömning av hög kvalitet. Genom multidisciplinärt samarbete får patienten en behandlingsrekommendation baserat på aktuella riktlinjer och flera experters synpunkter.

RCC Syd stödjer vid behov utveckling och förbättringsarbete av nya och etablerade MDK genom att ta fram rutiner och riktlinjer samt stödja organisationen för att optimera deltagande, funktionalitet och ledning av MDK. RCC Syd stödjer även forskningsprojekt vars övergripande syfte är att utvärdera MDK:s funktion, ledarskap och teamarbete.

Kontaktpersoner:

Linn Rosell och Jessica Wihl

 

 

 

Gemensam riktlinje för MDK

Under 2019 implementerades en gemensam riktlinje för sjukvårdsregionala MDK:er efter ett omfattande arbete för att förbättra MDK-processen inom cancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen. Den gemensamma riktlinjen är framtagen för att underlätta MDK-arbetet, öka vårdkvaliteten, skapa konsensus samt tydliggöra ansvaret kring de olika delarna av konferenserna.

Under 2023 sågs riktlinjen över och anpassades till de krav som ställs utifrån Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Den nya versionen av riktlinjen gäller från och med den 1 januari 2024.

Riktlinje för MDK i Sydöstra sjukvårdsregionen (pdf)

Stöd för utvärdering av MDK (pdf)

Projektgrupp

Mirjam Våtz
Projektledare Multidisciplinär konferens
Region Jönköpings län
Mejl: mirjam.vatz@rjl.se

Dennis Carlsson
Medicinskteknisk ingenjör
Region Östergötland
Mejl: dennis.carlsson@regionostergotland.se