Interaktiva rapporter

Uppgifterna i tabellen uppdateras två gånger per år och kan skilja sig från data i de interaktiva rapporterna, som kan ha en annan uppdateringsfrekvens. Tabellen länkar till de kvalitetsregister som erbjuder interaktiv rapport. För rapporter från övriga kvalitetsregister, se Årsrapporter.

DiagnosRegistrerade fall 2018Registrerade fall totalt*Täckningsgrad i registerKontaktsjuksköterska 2018
ALL6172193 % 
AML3988 43084 % 
Analcancer11590194 %76 %
Bröstcancer8 75585 58199 %98 %
Bukspottkörtelcancer1 88314 01392 %80 %
CNS79612 660****87 %75 %*****
Gynekologisk cancer3 32935 06295 % 
Hudmelanom4 54367 71099 %  74 %**
Huvud- och halscancer 1 500 15 43794 % 
Hypofys4238 73683 %****** 
KLL5226 84596% 
KML971 65599 % 
Lever- gallblåse och gallvägscancer 1 788 15 41797 % 
Lungcancer3 96861 14985 %81 %
Lymfom1 77036 00078 % 
Matstrups- och magsäckscancer1 23517 40695 %92 %
MDS3854 25579 % 
MPN5935 79698% 
Myelom 765 7  76599 % 
Njurcancer1 335 15 26199 %80 %
Peniscancer1752 80499 %70 %
Prostatacancer10 902202 66998 %85 %
Skelett- och mjukdelssarkom305748394 %96 %
Sköldkörtelcancer5213 13973 %86 %***
Testikelcancer331682492 % 
Tjocktarmscancer4 5805 300099 % 
Urinblåsecancer3 36354 55197 %61 %
Ändtarmscancer1 91544 066100 % 

Om data saknas i tabellen beror det på att indikatorn ej tillämpas i registret.

*Observera att startår varierar mellan diagnoserna. Information om vilket startår som gäller för specifik diagnos finns att läsa i de interaktiva rapporterna eller på registrets diagnossida.

**Exkludera melanom <= 1 mm

*** Endast patienter med patologisk T-stadium >= T1b

**** Endast för hjärntumör 2009-2017

*****Endast pat med misstänkt högmalign hjärntumör

******Endast Hypofystumörer

Kontakt

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

RCC Stockholm-Gotland