Interaktiva rapporter

Uppgifterna i tabellen uppdateras två gånger per år och kan skilja sig från data i de interaktiva rapporterna, som kan ha en annan uppdateringsfrekvens. Tabellen länkar till de kvalitetsregister som erbjuder interaktiv rapport. För rapporter från övriga kvalitetsregister, se Årsrapporter.

För samtliga publikationer som använder data från ett kvalitetsregister ska det framgå vilket register datan är hämtad från. Vi rekommenderar att någon som är väl insatt i registret finns med i forskningsprojekt för att bidra med kunskap om insamling och tolkning av registerdata. Det är också viktigt att registret får information om vilka publikationer som resultaten utgör grund till eftersom registret ska redovisa vilka forskningsresultat som registret har bidragit till.

DiagnosRegistrerade fall 2018Registrerade fall totalt*Täckningsgrad i registerKontaktsjuksköterska 2018
ALL6172193 % 
AML3988 43084 % 
Analcancer11590194 %76 %
Bröstcancer8 75585 58199 %98 %
Bukspottkörtelcancer1 88314 01392 %80 %
CNS79612 660****87 %75 %*****
Gynekologisk cancer3 32935 06295 % 
Hudmelanom4 54367 71099 %  74 %**
Huvud- och halscancer 1 500 15 43794 % 
Hypofys4238 73683 %****** 
KLL5226 84596% 
KML971 65599 % 
Lever- gallblåse och gallvägscancer 1 788 15 41797 % 
Lungcancer3 96861 14985 %81 %
Lymfom1 77036 00078 % 
Matstrups- och magsäckscancer1 23517 40695 %92 %
MDS3854 25579 % 
MPN5935 79698% 
Myelom 765 7  76599 % 
Njurcancer1 335 15 26199 %80 %
Peniscancer1752 80499 %70 %
Prostatacancer10 902202 66998 %85 %
Skelett- och mjukdelssarkom305748394 %96 %
Sköldkörtelcancer5213 13973 %86 %***
Testikelcancer331682492 % 
Tjocktarmscancer4 5805 300099 % 
Urinblåsecancer3 36354 55197 %61 %
Ändtarmscancer1 91544 066100 % 

Om data saknas i tabellen beror det på att indikatorn ej tillämpas i registret.

*Observera att startår varierar mellan diagnoserna. Information om vilket startår som gäller för specifik diagnos finns att läsa i de interaktiva rapporterna eller på registrets diagnossida.

**Exkludera melanom <= 1 mm

*** Endast patienter med patologisk T-stadium >= T1b

**** Endast för hjärntumör 2009-2017

*****Endast pat med misstänkt högmalign hjärntumör

******Endast Hypofystumörer

Kontakt

Katrín Gunnarsdóttir

enhetschef statistik

RCC Väst