Vägen in i cancervården

För en människa som drabbas av cancersjukdom är primärvården eller akutsjukvården oftast den första vårdkontakten och första steget på vägen in i cancervården. Att sätta rätt diagnos, så tidigt som möjligt, kan vara avgörande för behandlingens resultat.

Det är särskilt viktigt att den sjukvårdspersonal som först träffar en patient, är uppmärksam på hens symptom. Det ska finnas tydliga rutiner för utredning och för att snabbt kunna remittera patienten vidare. Läs mer i Kunskapsbanken, om olika alarmsymtom som kan bero på cancer.

Alarmsymtom vid misstänkt cancer, Kunskapsbanken

Kortare väntetider genom SVF

Patienter ska vara väl informerade och omhändertas korrekt längs hela vårdkedjan, utan onödiga fördröjningar, från första kontakt med vården till diagnos och vidare behandling och rehabilitering.

Som en del i en nationell satsning för jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider, arbetar alla regioner med att utreda misstänkt cancer enligt standardiserade vårdförlopp (SVF).

SVF för kortare väntetider i cancervården, Cancercentrum.se

Det är viktigt att minska den tid som som en människa får leva i oviss väntan på diagnos.

Arbetsgruppen för Vägen in i cancervården

(Region Norrbottens plats är vakant)

porträtt

Senada Hajdarevic

distriktssköterska, processledare Vägen in i cancervården, ordförande

RCC Norr

Catharina Ingvarsson

allmänspecialist, ledamot

Region Västerbotten

Maria Alsén Lindström

familjeläkare, ledamot

Region Västernorrland

Mikael Lilja

distriktsläkare, ledamot

Region Jämtland Härjedalen