Vägen in i cancervården

För en människa som drabbas av cancersjukdom är primärvården eller akutsjukvården oftast den första vårdkontakten och första steget på vägen in i cancervården. Att rätt diagnos sätts så tidigt som möjligt kan vara avgörande för behandlingens resultat.

Det är därför viktigt att den sjukvårdspersonal som träffar patienten först, är uppmärksam på patientens symptom. Det ska finnas tydliga rutiner för utredning och för att snabbt kunna remittera patienten vidare.

Alarmsymtom vid misstänkt cancer, Kunskapsbanken

Patienter ska vara väl informerade och omhändertas korrekt längs hela vårdkedjan, utan onödiga fördröjningar, från första kontakten med vården till diagnos och vidare behandling och rehabilitering.  

Som en del i en nationell satsning för jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider, arbetar alla regioner med att utreda misstänkt cancer enligt standardiserade vårdförlopp (SVF).

SVF för kortare väntetider i cancervården, Cancercentrum.se

För en människa med misstänkt cancer är varje dag i oviss väntan på diagnos en dag för mycket. Att minska tiden som patienten får leva i ovisshet är därför högt prioriterat.

Arbetsgruppen för Vägen in i cancervården

(Region Norrbottens plats är vakant)

Ordförande:

porträtt

Senada Hajdarevic

distriktssköterska, processledare cancerprevention, ordförande

RCC Norr

Ledamöter:

Catharina Ingvarsson

allmänspecialist, ledamot

Region Västerbotten

 

Maria Alsén Lindström

familjeläkare, ledamot

Region Västernorrland

Mikael Lilja

distriktsläkare, ledamot

Region Jämtland Härjedalen