Till regionspecifikt innehåll

Organiserad prostatacancertestning

RCC har i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med organiserad prostatacancertestning (OPT). OPT syftar till att göra dagens PSA-testning mer jämlik och strukturerad.

Organiseringen ska skapa jämlikhet och utveckling

Det finns flera syften med att organisera prostatacancertestning. De främsta är att göra testningen mer jämlik samt att effektivisera handläggningen och underlätta utvärderingen av kompletterande tester som kan göra testningen mer träffsäker. En genomgång av möjliga för- och nackdelar finns i dokumentet med rekommendationer.

RCC i samverkan har, utifrån överenskommelsen mellan staten och SKR, i uppdrag att stödja regionerna i att organisera prostatacancertestning av symtomfria män. Arbetet samordnas av en nationell arbetsgrupp med representanter från varje sjukvårdsregion.

Bakgrunden till uppdraget är att Socialstyrelsen avråder från screening för prostatacancer men ändå anser att dagens PSA-testning behöver göras mer strukturerad och jämlik.

Överenskommelsen mellan staten och SKR

Rekommendationer

RCC i samverkans underlag med beskrivning och rekommendationer för hur prostatacancertestningen bör organiseras:

Beskrivning och rekommendationer om organiserad prostatacancertestning, 2024 (pdf, nytt fönster)

Webbinarie om erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning

Regionalt cancercentrum väst och Prostatacancercentrum Skåne delar med sig av sina erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

I del 1 presenteras bakgrunden till organiserad prostatacancertestning och erfarenheter av arbetet med de politiska besluten, projektorganisationen, algoritmer och utredning och anslutna enheter. Videon är 1 timme och 16 minuter lång.

I del 2 presenteras erfarenheter av arbetet med kommunikation, kansli och ROP, OPT IT-system och integrationer och uppföljning och utvärdering. Videon innehåller även en längre frågestund på slutet där de som tittade på livesändningen fick svar på sina frågor som de skickat in via mejl. Den är 1 timme och 29 minuter lång.

Erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning del 1

Erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning del 2

Förstudier

Samtliga regioner gjorde under 2018 förstudier kring läget för PSA-testningen i sin region. Studierna har kartlagt vad som skulle krävas för en övergång till organiserad prostatacancertestning enligt RCCs rekommendationer. Studierna ska utgöra en faktabakgrund inför regionernas ställningstagande till att antingen införa organiserad prostatacancertestning eller att avvakta.

RCC har sammanfattat regionernas förstudier och ställningstaganden i en rapport till Socialdepartementet.

Organiserad prostatacancertestning – sammanfattning av regionernas förstudier och ställningstaganden till införande (pdf, nytt fönster)

Skillnad mellan organiserad testning och screening

Den organiserade testningen ska inte förväxlas med screening. Socialstyrelsen avråder från screening med PSA-test och förklarar skillnaden så här:

”Organiserad PSA-testning innebär att män får tydlig information om PSA-provets för- och nackdelar och därefter tar individuella beslut om att testa sig eller inte. Organiserad PSA-testning ska därmed inte förväxlas med ett nationellt screeningprogram där testning rekommenderas, genom att männen får en direkt inbjudan till provtagning. Att genomföra organiserad PSA-testning inom ramen för forskning och utveckling är helt i linje med Socialstyrelsens rekommendationer i de nationella riktlinjerna för prostatacancer.”

Prostatacancer – screening med PSA-prov med eller utan annat kompletterande test, Socialstyrelsen

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Samordnare för OPT inom norra sjukvårdsregionen 

porträtt

Johan Styrke

projektledare OPT i Norr, urolog

Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

Projektledare för OPT Stockholm Gotland

Lisa Jelf Eneqvist

RCC Stockholm Gotland

Samordnare organiserad PSA-testning

Thomas Jiborn

processledare, urolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Under 2022 och 2023 har ett pilotprojekt genomförts för organiserad prostatacancertestning (OPT) i Region Jönköpings län. Projektets uppdrag var att skapa och testa digitalisering av flödet och kommunikationen med invånare. Tanken är att arbetssättet, som har ett digitalt fokus, ska kunna användas i hela Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Organiserad prostatacancertestning (OPT), beskrivning av pilotprojektet (Region Jönköpings län)

Samordnare för organiserad PSA-testning i sydöst

Charlotte Carlsson

projektledare OPT i Region Jönköpings län

RCC Sydöst