Till regionspecifikt innehåll

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sunda solvanor i norra sjukvårdsregionen

Under våren/sommaren 2020 satsar RCC Norr på att förmedla information kring Sunda solvanor till föräldrar och barn som besöker Barnavårdscentralen (BVC) inom sjukvårdsregionen.

I samarbete med barnhälsovården i norra sjukvårdsregionen har RCC Norr levererat informationsmaterial; magneter, affischer samt frågor & svar till BVC-enheter i regionerna. Materialet är avsett att användas under två års tid.  

Våren och sommaren 2016 och 2017 genomfördes projektet Sunda solvanor för första gången i norra sjukvårdsregionen. Projektet finasierades även då av RCC Norr. Slutrapporten publicerades den 15 januari 2018.

Slutrapport projekt Sunda solvanor RCC norr 2018 (pdf)

Kontakt

porträtt

Cecilia Hultstrand

vårdutvecklare, processledare prevention

RCC Norr

Sprid budskapet om sunda solvanor! 

Du som arbetar inom Västra Götalandsregionen och Region Halland kan kostnadsfritt beställa Sunda-solvanor-affischer i A3 och flyers i A5 på Adress- och distributionscentrum (sök på ”sunda solvanor”) till din verksamhet.

Sidan är en intern sida, som enbart kan nås av dig som jobbar i Västra Götalandsregionen. För dig som arbetar i Region Halland rekommenderar vi att du kontaktar distributören på: 

Tel. 010 - 441 36 94
adress.distributionscentrum@vgregion.se

Mer information

Startade som pilotprojket i väst

Sunda solvanor startade som ett pilotprojekt i 2014 genom ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum väst och Central barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. Idag används materialet i stora delar av landet. I detta klipp får du en introduktion till Sunda solvanor. Klicka på den fyrkantiga symbolen längst ner i högra hörnet för att se filmen i helskärmsläge.