MENY

Regional arbetsgrupp

Den regionala arbetsgruppen för cancerprevention består av processledaren för prevention från RCC Norr och en folkhälsostrateg från varje Norrlandsregion. Planering av preventiva insatser görs i samarbete med regionala nätverksgrupper för levnadsvanor. Arbetsgruppen är representerad i det regionala chefssamrådet för cancervården.

Arbetsgruppen för cancerprevention

Ordförande:

porträtt

Senada Hajdarevic

processledare prevention, ordförande

RCC Norr

 

 

Ledamöter:

Anna Fremner

folkhälsochef, ledamot

Region Jämtland Härjedalen

 

Annika Nordstrand

chef Folkhälsocentrum, ledamot

Region Norrbotten

Iwona Jacobsson

folkhälsoplanerare, ledamot

Region Västernorrland

Maria Falck

enhetschef folkhälsa, ledamot

Västerbottens läns landsting


Sidan uppdaterad: 5 december 2019