Sjukvårdsregional arbetsgrupp i norr

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention består av processledaren vid RCC Norr samt chefen från området folkhälsa inom respektive region. Arbetsgruppen är representerad i det regionala chefssamrådet för cancervården. Planering av preventiva insatser för att främja hälsosamma levnadsvanor, görs i samarbete med sjukvårdsregionala arbetsgrupper.

Arbetsgruppen för cancerprevention

porträtt

Senada Hajdarevic

processledare cancerprevention, ordförande

RCC Norr

 

 

Annika Nordstrand

chef Folkhälsocentrum, ledamot

Region Norrbotten

Maria Falck

enhetschef folkhälsa, ledamot

Västerbottens läns landsting

Peter Möllerswärd

enhetschef, ledamot

Region Västernorrland

Susanne Högberg

folkhälsochef, ledamot

Region Jämtland Härjedalen