Sjukvårdsregional arbetsgrupp i norr

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention består av processledaren för cancerprevention vid RCC Norr, samt chefen för området folkhälsa inom respektive region.

Arbetsgruppen är representerad i det sjukvårdsregionala chefssamrådet för cancervården. Planering av preventiva insatser för att främja hälsosamma levnadsvanor, görs i samarbete med andra sjukvårdsregionala arbetsgrupper.

Arbetsgruppen för cancerprevention

Cecilia Hultstrand

processledare prevention

RCC Norr

 

 

Annika Nordstrand

chef Folkhälsocentrum, ledamot

Region Norrbotten

Maria Falck

enhetschef folkhälsa, ledamot

Västerbottens läns landsting

Peter Möllerswärd

enhetschef, ledamot

Region Västernorrland

Susanne Högberg

folkhälsochef, ledamot

Region Jämtland Härjedalen