Till regionspecifikt innehåll

Hälsoråd för att minska risken för cancer

Världshälsoorganisationens europeiska kodex mot cancer innehåller tolv rekommendationer och råd för att minska den individuella risken för cancer.

Europeiska kodexen mot cancer

 1. Rök inte. Använd inte någon form av tobak.
 2. Gör ditt hem rökfritt. Arbeta för att göra din arbetsplats rökfri.
 3. Sträva efter en hälsosam kroppsvikt
 4. Var fysiskt aktiv i vardagen. Begränsa ditt stillasittande.
 5. Ät hälsosamt:
  a. Ät mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt.
  b. Begränsa intaget av livsmedel med hög kalori- och fetthalt och undvik söta drycker.
  c. Undvik processat kött, begränsa intaget av rött kött och livsmedel med hög salthalt.
 6. Begränsa ditt intag av alkohol. För att minska cancerrisken undvik helst alkohol helt, oavsett typ.
 7. Undvik för mycket sol. Detta gäller särskilt barn. Skydda huden med kläder och skugga. Komplettera med solskyddsmedel där kläder inte skyddar. Solen lyser som starkast mellan klockan 11-15. Sola inte solarium.
 8. Följ hälso- och säkerhetsföreskrifter på din arbetsplats för att skydda dig mot cancerframkallande ämnen.
 9. Ta reda på om du är utsatt för höga radonnivåer i ditt hem. Se till att minska höga radonnivåer.
 10. Angående amning och hormonell substitutionsterapi: Amning minskar moderns risk att utveckla cancer. Amma ditt barn om du har möjlighet. Hormonell substitutionsterapi (HRT) ökar risken för vissa typer av cancer. Begränsa användningen av HRT.
 11. Delta i vaccinationsprogram. Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogrammen mot Hepatit B och humant papillomvirus (HPV).
 12. Delta i screeningprogram. Det finns i dagsläget screeningprogram för att upptäcka/förebygga tjocktarmscancer, bröstcancer och livmoderhalscancer.

Matvanor, alkohol och cancer

Filmen nedan visar föreläsningar med fokus på matens och alkoholens betydelse i primär- och sekundärprevention av cancer samt under pågående cancerbehandling. Dessutom lyfts hur de råd som ges under pågående behandling kan skilja sig från dem som ges i förebyggande syfte.

Filmen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap, samt få råd och tips om hur vi bäst samtalar om mat- och alkoholvanor med patienter och vilket stöd som finns att erbjuda. Målgrupper för filmen är kontaktsjuksköterskor, behandlingssjuksköterskor och andra som ingår i teamet runt patienter med cancer. RCC Syd och Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention stod bakom temadagen om matvanor, alkohol och cancer, som ägde rum den 16 oktober 2019.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Arbetsgrupper för cancerprevention i norra sjukvårdsregionen

Cancerpreventionsgrupp — Alkohol

Cancerpreventionsgrupp — Fysisk aktivitet

Cancerpreventionsgrupp — Kost

Cancerpreventionsgrupp — Tobak

Sjukvårdsregional processledare

Cecilia Hultstrand

processledare prevention

RCC Norr

Maria Bjerstam

regional processledare prevention

RCC Syd

Affisch med europeiska kodexen mot cancer

Som komplement till Cancerpreventionsplanen för Västra sjukvårdsregionen som antogs 2017 togs en affisch med hela europeiska kodexen mot cancer tagits fram – 12 sätt att minska risken att få cancer.
Liten bild på affischen "12 sätt att minska risken att få cancer"

 

 

Affischen har tryckts upp i A3-format (297 x 420 mm) och kan beställas kostnadsfritt av verksamheter inom Västra sjukvårdsregionen. Innehållet riktar sig till allmänheten och kan användas för information om prevention i till exempel väntrum och i allmänna utrymmen.

 

 

 

Beställ via Adress- och distributionscentrum, Västra Götalandsregionen. 
(Välj ämnet: "Folkhälsa")

Läs om Cancerpreventionsplanen för Västra sjukvårdsregionen

Samarbete inom cancerprevention

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om hur man kan förebygga cancer eller om du har idéer för preventionsarbetet. RCC Väst erbjuder exempelvis, projektstöd, föreläsningar och workshops inom ramen för cancerprevention.

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst