MENY

Arbete med att främja fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och träning är viktiga delar inom cancerprevention och cancerrehabilitering. Det finns även vetenskaplig grund för att ge patienter rekommendationer om att vara fysiskt aktiva under cancerbehandling, i den utsträckning som man orkar och behandlingen tillåter. Fysisk aktivitet kan ge bättre välbefinnande, minskade läkemedelsbiverkningar, minskat illamående, samt minska risken för återfall och ge förbättrad överlevnad.

RCC Norr vill bidra till att befolkningen i norra regionen blir mer fysiskt aktiva och minskar den tid som man sitter stilla. 

Cancerpreventionsgruppen för fysisk aktivitet

Region Västerbotten
Cecilia Edström, hälsoutvecklare (RCC Norrs kontaktperson), tfn. 070-270 04 52, cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se

Region Västernorrland
Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare
iwona.jacobsson@rvn.se

Region Norrbotten
Margareta Eriksson, folkhälsostrateg
margareta.eriksson@norrbotten.se

Region Jämtland-Härjedalen
Marie Eriksson, samordnare. T.f. Elisabeth Strömblad, samordnare
marie.15.eriksson@regionjh.seElisabeth.stromblad@regionjh.se


Sidan uppdaterad: 12 augusti 2019