Presentationsmaterial för utbildning

Här kan du ta del av presentationsmaterial (powerpoint-filer) om det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. Innehållet riktar sig till vårdpersonal och kan användas för information och utbildning i regionerna.

Materialet är främst tänkt att användas för undervisning i grupp, men fungerar även som en enkel sammanfattning av de olika kapitlen i vårdprogrammet och kan användas för enskilda studier.

Synpunkter och förslag till förbättringar av materialet mottages tacksamt.

 

Presentationer om vårdprogrammet

Namnen på filerna relaterar till respektive kapitel i det nationella vårdprogrammet. 

Filer för nedladdning:

 • Kapitel 1 (powerpoint)
  Vad är nytt?
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 4 (powerpoint)
  Epidemiologi - Cervixcancer och HPV. Spridning av HPV
  Publicerad: 2023-03-27 
 • Kapitel 5 (powerpoint)
  Fördjupning om HPV
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 6(powerpoint)
  Primärprevention och vaccination mot HPV.
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 9 (powerpoint)
  Screeningpopulation – vilka ska kallas och när?
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 10 (powerpoint)
  Åtgärder för att underlätta och stimulera deltagande.
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 11 (powerpoint)
  Provtagning med cellprov för Cytologi och HPV.
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 12 (powerpoint)
  Laboratorieanalyser.
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 13 (powerpoint)
  Triage i GCK samt annan handläggning av avvikande prover vid laboratoriet.
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 15, 16, 17 t o m 17.2 – Bas (powerpoint)
  Utredning, behandling och uppföljning på gynmottagning – Bas
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 15, 16, 17 tom 17.2 – Fördjupning (powerpoint)
  Utredning, behandling och uppföljning på gynmottagning
  – Fördjupning
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 17.3  (powerpoint)
  Uppföljning för att upptäcka nytillkommen dysplasi (Kontrollfil efter behandling).
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 18.1 (powerpoint)
  Screening utredning, behandling och uppföljning av gravida
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 18.2 (powerpoint)
  Screening utredning, behandling och uppföljning av kvinnor med immunsuppression.
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 19 (powerpoint)
  Screening med självprovtagning för HPV.
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 20 (powerpoint)
  Bieffekter av cervixscreening.
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 21 (powerpoint)
  Kommunikation
  Publicerad: 2023-03-27
 • Kapitel 24 (powerpoint)
  Kvalitetsuppföljning
  Publicerad: 2023-03-27