Svarsbrev för gynekologmottagning

Här finns mallar för svarsbrev från gynekologmottagning till kvinnor vid utredning och uppföljning av avvikande provresultat. Brevens innehåll följer det nationella vårdprogrammet fr o m 2017 och har tagits fram för att underlätta kommunikationen med patienter och för att främja jämlik vård. Samtliga filer är i Word-format. Mallar för för aktuellt vårdprogram fr o m 2022 publiceras inom kort.

Kallelse och svarsbrev från såväl kallelseorganisation/labb som gynekologmottagning är formulerade så att informationen ska framstå som samstämmig. Svarsbreven är tänkta att lämna besked och god information utan att väcka onödig oro. Hänvisning till 1177.se/cellprov eller 1177.se/cellforandringar finns med i samtliga brev.

Enligt vårdprogrammet bör standardiserade svarsbrev som täcker den kliniska situationen användas. Se vårdprogrammet t o m 2017.

Innehållet i svarsbrev från gynekologimottagning kan ses som exempeltext och får anpassas till regionala och individuella förutsättningar.

Beskrivning och lathund till kallelser och svarsbrev

Det här dokumentet anger vilka svar som är aktuella beroende på diagnos och var i utredningen svaret ges.

Lathund

Lathund till kallelser och svarsbrev inom Gynekologisk cellprovskontroll (pdf) Version 2020-10-28

Självtest-HPV svar

Brev till kvinnor som uteblivit vid besök för utredning, behandling eller uppföljning av cellförändringar

Uteblev från utredning av atypisk cervixcytologi och icke behandlad cervixdysplasi

Lägre risk för utveckling av cervixcancer:

Högre risk för utveckling av cervixcancer: 

Uteblev från uppföljning efter behandlad cervixdysplasi

Efter radikal excision av HSIL: 

Efter tveksam/icke-radikal excision, HSIL: 

Efter excision av LSIL: 

Efter HPV-positivt självtest: