Till regionspecifikt innehåll

Kallelser och svarsbrev för screeningorganisationen

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Kallelser och svarsbrev anpassade för Västra Götalandsregionen


Kallelser för nedladdning 

K1, kallelse GCK/KEB (färg)

K2, kallelse Kontrollfil HPV (färg)

Svarsbrev för nedladdning

S1, svar normal HPV/cyt (färg)