Till regionspecifikt innehåll

Kallelser och svarsbrev för screeningorganisationen

Här finns mallar för nationella kallelser och svar enligt det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer, från 2017, med primär HPV-analys. Läs även information om mallarnas innehåll nedan, innan de laddas ner och anpassas.

Tillfälliga mallar under covid-19-pandemin

Regionerna har uttryckt ett behov av tillfälligt anpassade kallelser och brevmallar för självprovtagning under den rådande covid-19-pandemin. Det har även tagits fram anpassade kallelsemallar för personer med skyddad identitet. 

Mallarna tillhandahålls i färg och i svartvita filer. I den komprimerade mappen som laddas ner finns pdf-filer samt två redigerbara filtyper (Adobe InDesign). Där finns även tillhörande ikoner, typsnitt och bildfiler. För att öppna INDD-filerna krävs Adobe InDesign version CC 2017 eller senare. Användare med äldre versioner av Adobe InDesign kan istället använda IDML-filerna.

Observera att alla tillfälliga mallar som tagits fram för att användas under pandemin har tillägget "P" i filnamnet och i slutet av kodmärkningen i brevets högra hörn. Syftet är att de enkelt ska kunna särskiljas från de ordinarie mallarna. 

Dessa mallarna tillhandahålls ej i Word-format.

För lokal anpassning av kallelser och svarsbrev – ta hjälp av kommunikationsstöd inom den egna regionen. Se vidare instruktioner för anpassning längre ner på sidan. Information om mallarna

Tillfällig möjlighet till screening med HPV-självprovtagning

Socialstyrelsen har fr o m juli 2020 utfärdat tillfälliga föreskrifter som möjliggör gynekologisk cellprovskontroll genom självprovtagning med analys för Humant papillomvirus (HPV) under covid-19-pandemin för hela screeningpopulationen. Som stöd för kommunikation i samband med självprovtagning har fyra nya brevmallar tagits fram:

  1. Erbjudande om att beställa material för självprovtagning
  2. Bilaga till beställt provtagningsmaterial
  3. Svarsbrev normalt prov HPV
  4. Svarsbrev positivt prov HPV + kallelse till GCK-prov på barnmorskemottagning

Ordinarie mallar

Mallarna tillhandahålls i färg och i svartvita filer. I den komprimerade mappen som laddas ner finns pdf-filer samt två redigerbara filtyper (Adobe InDesign). Där finns även tillhörande ikoner, typsnitt och bildfiler. För att öppna INDD-filerna krävs Adobe InDesign version CC 2017 eller senare. Användare med äldre versioner av Adobe InDesign kan istället använda IDML-filerna.

Från och med 2020 tillhandahålls mallar inte längre i Word-format.

GCK = Gynekologisk Cellprovskontroll
KEB = kontrollfil efter behandling

Lathund

Lathund till kallelser och svarsbrev inom Gynekologisk cellprovskontroll (pdf) Version 2020-10-28

Information om mallarna

Mallarna är framtagna för nationell användning så att samtliga regioner ska kunna använda likadana kallelser, oavsett grafisk profil. Mallarnas utformning med ikoner, typsnitt och färger utarbetades av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 2014 i samråd med samtliga regioner. Syftet var att öka deltagandet i screeningen.

Innehållet har tagits fram från ett patient/brukarperspektiv där kvinnor runt om i Sverige har fått ge synpunkter. Även flertalet professioner inom screningorganisationen har varit delaktiga. 

Den juridiska texten i kallelsens sidfot är framtagen i samarbete med jurist och får inte ändras.  

Uppdatering och versionshantering

Mallar för kallelser och svarsbrev uppdateras i samband med revidering av det nationella vårdprogrammet. Vilka mallar som uppdaterats och när anges i lathunden. Screeningorganisationen kommer även att informeras vid uppdateringar.

Vid frågor eller synpunkter på innehållet kontakta mia.westlund@rccvast.se

Vad redigeras av respektive region?

Kallelser och svarsbrev består av två textspalter. En som avses vara gemensam för alla regioner och en som medger varje region att lägga in egen information om tid, plats, praktisk information osv.

I sidhuvudet finns avsett utrymme för logotype. Tänk på att behålla mallens placering av logotype, adressfält och brevets budskapsruta. Det  är anpassat så att adressfältet ska synas i ett fönsterkuvert. 

Det är enbart lokal information som logotype, adresser, telefonnummer och mottagningstider med mera som ska ändras. Precis som i tidigare mallar för kallelse och svarsbrev från 2014 är merparten av texten i breven nationellt fastställd. Det är endast informationen i textspalten till höger som kan ändras regionalt. Högerspalten innehåller exempeltext och där är det fritt fram att välja de delar som är aktuella eller lägga till egen text i respektive region. 

För lokal anpassning av kallelser och svarsbrev – ta hjälp av kommunikationsstöd inom regionen. Kommunikationsavdelningen bör ha tillgång till programmet Adobe Indesign för redigering av filerna.

Kodmärkning underlättar val av brevmall

Nytt från 2017 är att kallelser och svarsbrev har fått en kodmärkning i höger hörn som ej får ändras. Syftet är att alla inom screeningorganisationen enkelt ska kunna identifiera vilket brev som ska användas vid olika situationer enligt vårdprogrammet. Lathunden (pdf)  hänvisar till dessa beteckningar. Bild som visar märkning av svarsbrev

Information om gynekologisk cellprovskontroll på 13 språk

På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns kvalitetssäkrad fördjupad information om gynekologisk celllprovskontroll som kompletterar informationen i breven. Därför hänvisar vi till till länken 1177.se/cellprov i brevmallen.

En särskild illustration har också tagits fram, en språklogga med ordet cellprov översatt till flera olika språk. 

Språkloggan finns med i mallen för kallelser och hänvisar till 1177.se/pap-test och där man kan läsa information om gynekologiskt cellprovskontroll på 13 olika språk. 

Innehållet på 1177.se är under uppdatering i enlighet med det nationella vårdprogrammet.

Illustrationer för nedladdning:

Gynekologisk cellprovskontroll i (färg) jpg
Gynekologisk cellprovskontroll (svartvit) jpg

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Kallelser och svarsbrev anpassade för Västra Götalandsregionen


Kallelser för nedladdning 

K1, kallelse GCK/KEB (färg), ver. 2019-06

K2, kallelse Kontrollfil HPV (färg), ver. 2019-09

Svarsbrev för nedladdning

S1, svar normal HPV/cyt (färg)

Brevmallar för screening med HPV-självprovtagning

E2b-P, erbjudande självtest HPV (färg), ver. 2021-01

B-E2b-p, bilaga till E2b-P med länk till mer infomation på flera språk (färg)

B-P, bilaga, Material till självprovtagning för HPV och provtagningsinstruktion (färg), ver. 2022-03