MENY

Kallelse- och svarsbrev

Här hittar du nationella kallelser och svar enligt det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer, från 2017, med primär HPV-analys.

Beskrivning och lathund till kallelser och svarsbrev

Det här dokumentet anger vilka svar som är aktuella beroende på diagnos och var i utredningen svaret ges.

Lathund till kallelser och svarsbrev inom Gynekologisk cellprovskontroll (pdf) Version 2019-10-22

Frågor eller synpunkter?

porträtt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska

RCC Väst


Faktaägare: Mia Westlund
Ansvarig redaktör: Anna Nilsson
Gemensam information uppdaterad: 22 oktober 2019