Till regionspecifikt innehåll

Information på olika språk

Material och länkar till information om gynekologisk cellprovskontroll på andra språk än svenska.

Information på 13 språk

På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns kvalitetssäkrad fördjupad information om gynekologisk celllprovskontroll som kompletterar informationen i breven. Därför hänvisar vi till till länken 1177.se/cellprov i kallelser och vissa svarsbrev.

En särskild illustration har också tagits fram, en språksymbol. Symbolen finns med i mallen för kallelser och hänvisar till 1177.se/pap-test och där man kan läsa information om gynekologiskt cellprovskontroll på 13 olika språk. 

Innehållet på 1177.se uppdateras löpande för att vara i enlighet med det nationella vårdprogrammet.

Illustrationer för nedladdning:

Gynekologisk cellprovskontroll i (färg) jpg
Gynekologisk cellprovskontroll (svartvit) jpg

Språklappen 

Informationsmaterial om gynekologisk cellprovskontroll som tagits fram i Västra Götalandregionen men som gärna får användas även i andra regioner.

Ladda ner Indesign-filen nedan så kan materialet anpassas med den egna regionens logga.

NARH0002 Spraklapp_A5_2020_sid1_200px.jpg

Språklappen (pdf)

Språklappen (redigerbar Indesign-fil)

Innehåller kortfattad text om inbjudan till cellprovtagning på 11 språk. Svenska, Albanska, Arabiska, Engelska, Persiska, Franska, Kroatiska, Kurdiska, Somaliska, Spanska och Tigrinja. 

 

Bildstöd vid kommunikation i vårdsituationer på olika språk

Inom projektet KomHIT inom Västra Götaland har ett bildstöd tagits fram för gynekologiskt cellprovtagning.

Det går bra att lägga en annan regionlogga på bildstöden, så länge licenstexten står kvar.

Du hittar bildstödet en bit ner på sidan under rubriken "Cellprovtagning".

https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/vard/hitta-bildstod/kvinnors-halsa/

 

 

 

Det finns också bildstöd att använda vid frågor för uppgifter till screeningremiss:

Cellprovtagning - frågor till patienten - albanska.jpg

Albanska (pdf)

Arabiska (pdf)

Bosniska/Kroatiska/Serbiska (pdf)

Dari (pdf)

Engelska (pdf)

Kurmanji (pdf)

Pashto (pdf)

Persiska (pdf)

Somaliska (pdf)

Sorani (pdf)

Svenska (pdf)

Tigrinja (pdf)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Information på olika språk anpassat till Västra Götalandsregionen

Bildstöd vid kommunikation i vårdsituationer på olika språk

Inom projektet KomHIT inom Västra Götaland har ett bildstöd tagits fram för gynekologiskt cellprovtagning.

Du hittar bildstödet en bit ner på sidan under rubriken "Cellprovtagning".

Det går bra att lägga en annan regionlogga på bildstöden, så länge licenstexten står kvar.

https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/vard/hitta-bildstod/kvinnors-halsa/

 

 

Det finns också bildstöd att använda vid frågor för uppgifter till screeningremiss:

Cellprovtagning - frågor till patienten - albanska.jpg

Albanska (pdf)

Arabiska (pdf)

Bosniska/Kroatiska/Serbiska (pdf)

Dari (pdf)

Engelska (pdf)

Kurmanji (pdf)

Pashto (pdf)

Persiska (pdf)

Somaliska (pdf)

Sorani (pdf)

Svenska (pdf)

Tigrinja (pdf)


Språklappen 

Informationsmaterial om gynekologisk cellprovskontroll

NARH0002 Spraklapp_A5_2020_sid1_200px.jpg

Språklappen (pdf)
Innehåller kortfattad text om inbjudan till cellprovtagning på 11 språk. Svenska, Albanska, Arabiska, Engelska, Persiska, Franska, Kroatiska, Kurdiska, Somaliska, Spanska och Tigrinja.