Exkludering från GCK

Blanketter att använda vid exkludering från gynekologisk cellprovskontroll och för kontrollfilsärenden.