Gynekologisk cellprovskontroll i norra sjukvårdsregionen

Ett nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention fastställdes 2017. Vårdprogrammet reviderades 2022.

I början av 2021 hade alla Norrlandsregionerna börjat med primär HPV-screening enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention, med höjd övre åldersgräns till 70 år.

Det nya screeningprogrammet är HPV-baserat. Läs mer om detta i det nationella vårdprogrammet.

Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention, Kunskapsbanken

Dokument

Här finner du screeningremisser, rutiner och riktlinjer:

Provtagning och behandling

Gynekologisk cellprovskontroll för kvinnor folkbokförda utanför Region Västerbotten samt för svenska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige

Blanketter att använda vid exkludering från gynekologisk cellprovskontroll och för kontrollfilsärenden:

Exkludering GCK

Regionala styrdokument

Organisation och uppdrag inom Cervixcancerprevention, Region Västerbotten (Word)

Processplan för livmoderhalscancerprevention

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan Livmoderhalscancerprevention (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan