Gynekologisk cellprovskontroll i norra sjukvårdsregionen

Ett nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention fastställdes 2017. Vårdprogrammet reviderades 2019 och är nu infört i hela norra sjukvårdsregionen.

I början av 2021 hade alla Norrlandsregionerna börjat med primär HPV-screening enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention, med höjd övre åldersgräns till 70 år.

Cellprovtagningen sker på samma sätt som tidigare och kvinnorna bör därför känna igen sig. Logistik, analyser och handläggning av kvinnor med avvikande provsvar samt kommunikationen till befolkningen har dock förändrats.

Det nya screeningprogrammet är HPV-baserat. Läs mer om detta i det nationella vårdprogrammet.

Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention, Kunskapsbanken

Dokument

Blanketter att använda vid exkludering från gynekologisk cellprovskontroll och för kontrollfilsärenden:

Blanketter för GCK

Här finner du screeningremisser, rutiner och riktlinjer:

Provtagning och behandling

Regionala styrdokument

Organisation och uppdrag inom Cervixcancerprevention, Region Västerbotten (Word)

Livmoderhalscancerprevention i cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om livmoderhalscancerprevention.

Bilaga 2L Regional cancerplan Livmoderhalscancerprevention (pdf)

Läs mer om den Regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen

Regional cancerplan, 2019–2021