Spara blodprov

I vissa situationer kan det vara lämpligt att spara ett prov på en patient som insjuknat för eventuell framtida cancergenetisk analys. Detta kallas även bankning av prov.

Bankning

Remiss skickas till klinisk genetik i Umeå

Instruktioner för att ladda ned remissmallen:

  • Följ denna länk till dokumentportalen.
  • Klicka på Provtagningsanvisningar.
  • Klicka på Remisser/ROS i vänsterspalten.
  • Välj Remisser via Internet.
  • Välj Remiss Genetik UL 753 i listan.
  • Fyll i de uppgifter som du uppmanas till i exempelremissen.

Vid problem att öppna den elektroniska remissen kan nedanstående pdf-version användas. Den skrivs ut och fylls i manuellt.

Remiss Genetik UL 753 för utskrift (pdf)

Provtagningsanvisning/samtycke

Blanketten för provtagningsanvisning/samtycke finns under Mer information. Fyll i namn och personnummer. Sedan ska patienten skriva under samtycket. Provtagningsinformation finns i samma dokument.

 

Blodprov, remiss, provtagningsanvisning/samtycke sänds till: 

Klinisk genetik
Laboratoriemedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå