Spara blodprov

I vissa situationer kan det vara lämpligt att spara ett blodprov från en patient, för att eventuellt kunna göra en cancergenetisk analys i framtiden. Detta kallas även bankning av prov.

Bankning

Instruktioner för att ladda ned remissmall:

  • Följ denna länk till webbsidan Remisser 
  • Välj remiss i listan: Genetik UL-2001 Konstitutionell sjukdom
  • Läs även det som står under rubriken Notera på samma webbsida.
  • Fyll i de uppgifter som du uppmanas till i Exempelremissen

Vid problem med att öppna webbsidan kan nedanstående pdf-version användas.

Remiss Genetik UL 2001 för utskrift (pdf, nytt fönster)

Provtagningsanvisning/samtycke

Blanketten för Provtagningsanvisning/samtycke finns under rubriken Dokument bankning. Fyll i namn och personnummer. Sedan ska patienten skriva under samtycket. Provtagningsinformation finns i samma dokument.

Informationsbrev till patient och familj inför att spara blodprov

Att spara ett blodprov skapar förutsättningar för att göra ärftlighetsutredning i framtiden, men är inte det samma som att man beslutat göra en genetisk analys.

Informationsbrev om att spara blodprov (pdf, nytt fönster)

Blodprov, remiss, provtagningsanvisning/samtycke sänds till: 

Klinisk genetik
Laboratoriemedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå